FAQ

Werkgevers

Hoeveel kost het me?

Ons Payroll tarief is 2.50 euro per gewerkt uur ongeacht de hoogte van het uurloon van de medewerker. Hiernaast betaal je natuurlijk ook de gebruikelijke belastingen en premies die je voor je medewerker moet afdragen.

Wat levert het me op?

Wij regelen de arbeidsovereenkomst, de loonadministratie, de uitbetaling van je medewerker(s) en de belastingen en premies. Dit scheelt je een hoop tijd en energie. Daarnaast zijn de kosten voor verzuim beperkt tot 5 dagen en nemen wij het volledige verzuim traject, conform Wet Poortwachter van je over bij langdurige uitval . Als juridisch werkgever volgen wij alle contractuele en wettelijke termijnen zodat jij niet voor onverwachte, dure, verplichtingen komt te staan.

 

Kan ik mijn huidige werknemers met contracten voor onbepaalde tijd overzetten?

Ja zeker. Je medewerkers komen op basis van dezelfde arbeidsvoorwaarden als ze bij jou hebben bij ons in dienst. Het enige verschil is dat wij jou voortaan alle financiële en arbeidsrechtelijke risico's uit handen nemen. Jij ontvangt 1 keer per maand een factuur en wij regelen de rest

Kan ik ook kortlopende contracten overzetten?

Kort lopende contracten zijn bij uitstek geschikt om via onze Payroll de laten verlopen. Zeker wanneer je nog niet precies weet hoe lang je de medewerker kan of wil inzetten creëer je met Payroll extra tijd. Medewerkers krijgen na 5.5 jaar een contract voor onbepaalde tijd.

Waarvoor blijf ik zelf verantwoordelijk?

Jij zoekt zelf je medewerkers, voert de sollicitatie gesprekken en spreekt het salaris en eventuele secundaire voorwaarden, zoals bijvoorbeeld reiskosten, af. Daarna nemen wij het over. Wij zorgen dat de medewerker een arbeidsovereenkomst krijgt conform de afspraken die jullie hebben gemaakt. Jij blijft de leidinggevende, je hoeft alleen maandelijks de uren van je medewerker online te accorderen zodat wij het juiste salaris kunnen uitbetalen.

Wat nemen jullie van mij over?

Wij nemen de volledige personeelsadministratie van je over. Daaronder vallen o.a. loon en contractadministratie en het inhouden en afdragen van de juiste loonheffingen. In geval van ziekte valt het hele verzuimtraject onder onze verantwoordelijkheid en met het juridisch werkgeverschap nemen we ook jouw financiële risico's over.

Wat veranderd er voor mijn personeel?

Eigenlijk niets, zij houden dezelfde rechten en plichten en blijven werken conform de afspraken die jij met ze gemaakt hebt. Wel anders; je personeel komt juridisch gezien bij ons in dienst, wij betalen het salaris, versturen de loonstrook en het jaaroverzicht. In geval van ziekte nemen wij de begeleiding en/of re-integratie op basis van de Wet Poortwachter over van de direct leidinggevende of HR

Ik heb niet veel personeel. Is Payroll dan wel interessant voor mij?

Juist wanneer je weinig personeel hebt kan Payroll voor jou de oplossing zijn. Als kleine werkgever is je grootste risico dat 1 van je medewerkers, langdurig, uitvalt door ziekte. Door gebruik te maken van onze Payroll organisatie houd je kosten hiervan beperkt tot maximaal 5 dagen. Vaak heb jij als kleinere werkgever een accountantskantoor die maandelijks de salarissen voor je regelt maar blijf je zelf verantwoordelijk voor alle andere ingewikkelde arbeidsrechtelijke zaken.  Dat is bij ons dus anders want wij regelen de arbeidsovereenkomst, de uitbetaling, salaris strook, jaaroverzicht, verzuimbegeleiding bij langdurige uitval en houden de contractuele en wettelijke termijnen die op de overeenkomst van toepassing zijn voor je in de gaten. Jij kan je op het runnen van je bedrijf concentreren in de wetenschap dat je het werkgeverschapsgedeelte bij ons goed geregeld hebt

Verlies ik de betrokkenheid/binding van/met mijn personeel niet?

Daar is geen enkele reden voor. Jij en wij behandelen de medewerkers die je bij ons via de Payroll hebt werken net zoals de medewerkers die je eventueel nog zelf in dienst hebt. Payroll gaat om juridisch werkgeverschap bedoeld om alle ingewikkelde en intensieve arbeidsrechtelijke zaken aan de specialist over te laten zodat jij en je medewerker zich met de inhoud van het werk bezig kunnen houden

Welke werkgeversverzekeringen kan ik opzeggen?

Voor de medewerkers die je via onze Payroll hebt werken kun je de, dure, ziekteverzuim en pensioenverzekering opzeggen

 

Medewerkers

Wanneer ontvang ik mijn salaris?

Wij betalen maandelijks uit. Je salaris zal, afhankelijk van hoe het weekend valt, tussen de 24e en de 26e van de maand overgemaakt worden.

Hoe en waar moet ik mij ziek melden?

Je meldt je, persoonlijk, voor aanvang van je werkdag ziek bij je direct leidinggevende en daarna bij ons. Wanneer je weer beter bent doe je hetzelfde. Mocht het bedrijf waar je werkt een bepaalde ziek/beter meld procedure hebben dan volg je die natuurlijk, zolang je niet vergeet om ook ons direct op de hoogte te brengen.

Hoe en waar kan ik mijn vakantiedagen opvragen?

Je vindt de door jou opgebouwde en ingezette vakantie uren elke maand terug op je salaris strook. Bij vragen hierover mag je ons altijd bellen of mailen.

Wanneer krijg ik mijn vakantiegeld uitbetaald?

Het vakantie geld wordt uitbetaald in de maand mei. Wanneer je voor een kortere periode bij een bedrijf aan het werk bent betalen we het opgespaarde vakantie geld met het laatste salaris wat je van ons ontvangt.

Hoe en waar kan ik mijn uren indienen?

Je vult je uren in via de portal met je persoonlijke inlog die je van ons gekregen hebt.

Wat is loonheffingskorting en wat moet ik op de verklaring invullen?

Bij loonheffingskorting krijg je korting op de belasting die je over je inkomen moet betalen. Je houdt dan netto meer loon over. Van de Belastingdienst mag je echter maar voor een inkomen loonheffingskorting aanvragen. Dit doe je met de loonheffingsverklaring die je voor aanvang van je arbeidsovereenkomst van ons ontvangt. De meest voorkomende keuze is om voor het hoogste salaris wat je ontvangt de heffingskorting toe te laten passen. Wil je dat wij de korting voor je toepassen vul je op de verklaring "Ja" in. Laat je de korting al op een ander inkomen toepassen vul je "Nee" in, je houdt dan netto wat minder loon over maar loopt niet het risico dat je achteraf alsnog extra belasting moet betalen.

Ik heb geen loon ontvangen deze maand, mijn directe leidinggevende verwijst mij naar jullie. Wie gaat dit oplossen?

Wij maken je salaris eind van de maand aan je over.  Mocht het niet op je rekening bijgeschreven zijn moet je ons uiteraard bellen zodat we kunnen uitzoeken wat de oorzaak is.

Mijn directe leidinggevende heeft mijn uren niet geaccordeerd. Wat moet ik doen?

Het is belangrijk dat jij je uren op tijd in de portal zet en dat je leidinggevende ze vervolgens binnen de met ons afgesproken termijn accordeert. Het is jullie gezamenlijke verantwoordelijkheid om te zorgen dat wij het juiste aantal uren kunnen uitbetalen.

Van wie en wanneer ontvang ik een jaaroverzicht?

Het jaaroverzicht ontvang je van A Job Well Done in de maand januari.

 

ZZP’er / Freelancer

Ik ben zzp'er met een kvk nummer. Is Payroll dan wel geschikt voor mij?

Dat hangt van je omstandigheden af. Als je voldoende opdrachtgevers hebt en goede tarieven dan kan je waarschijnlijk geld opzij leggen voor je pensioen, een arbeidsongeschiktheidsverzekering en een spaarpotje voor periodes met minder opdrachten. In dat geval heeft Payroll minder voordelen voor jou.  Ben je zzp'er omdat je alleen op die manier aan het werk kwam dan kan het juist heel gunstig zijn om je te laten inhuren op basis van onze Payroll. Je komt dan namelijk bij A Job Well Done in loondienst. Wij houden, op het door jou met je opdrachtgever overeen gekomen tarief, de verplichte belastingen en premies voor de sociale verzekeringen in. Jij bouwt pensioen op, hebt recht op doorbetaling bij ziekte en kan aanspraak maken op een WW uitkering mocht je even geen opdrachten krijgen. Ook fijn, je hoeft zelf niet achter je geld aan, wij  betalen jou maandelijks uit en sturen een factuur naar je opdrachtgever.

Hoe werkt Payroll voor mij als zzp'er/freelancer?

Jij werft je opdrachten, maakt alle afspraken over de invulling van de opdracht en de, bruto, beloning. Jij geeft aan de opdrachtgever aan dat je via onze Payroll service wilt werken. Wij zorgen voor de arbeidsovereenkomst, factureren je opdrachtgever en betalen jou aan het einde van de maand je salaris uit.

Moet ik nog Omzetbelasting aangifte doen en kan ik nog wel BTW aftrekken?

Zolang je een BTW nummer hebt zal je aangifte moeten doen. Wanneer je echter in loondienst bent ( geweest) is de kans groot dat je geen BTW hoeft af te dragen maar dus ook geen BTW mag aftrekken.

Heb ik nog recht op de zelfstandige aftrek?

Voor de Belastingdienst moet je minimaal 1225 uur op jaarbasis aan je bedrijf besteden wil je gebruik kunnen maken van de verschillende aftrekposten. Deze uren haal je doorgaans niet wanneer je in loondienst geweest bent.

Ik heb al 3 opdrachten via Payroll bij hetzelfde bedrijf gedaan, heeft dit gevolgen voor mijn zzp/freelance status?

De Belastingdienst zal je niet meer als ondernemer aanmerken waardoor je geen gebruik meer kan maken van de verschillende aftrekposten die bij een ondernemers status horen. Je kunt niet en aanspraak maken op de sociale voorzieningen waar je als werknemer in loondienst recht op hebt en tegelijkertijd ook de belasting voordelen die er voor ondernemers bestaan benutten.

Wie bepaalt mijn salaris?

Dat doe je helemaal zelf. Jij spreekt met je opdrachtgever je tarief per uur, of opdracht, af, het aantal uren waarvoor je ingehuurd wordt en voor hoe lang. Wij leggen deze afspraken in een opdracht/arbeidsovereenkomst vast, betalen jou maandelijks de gewerkte uren na aftrek van belasting, sociale verzekeringen, de werkgeverslasten en de fee voor A Job Well Done uit en factureren je opdrachtgever.

 

Starting a company in the Netherlands

I want to hire an employee, how does that work?

There are two ways in which you can hire staff in the Netherlands. You can either set up a legal entity and hire your staff yourself or you can select your staff and ask A Job Well Done to become their, legal, employer. If you make the choice to have your staff be employed by us we will take care of all financial, legal and tax issues according to Dutch regulations and laws. At the end of the month you will recieve one invoice for all the costs regarding the payment of your staff, including the fee from A Job Well Done.

 

How does Payroll work and what are the benefits?

You select and hire the people you need and we employ them. That means that you don't have to apprehend or concern yourself with all the rules and regulations that are applicable when you have, Dutch, employees working for you. We will take care of the contracts, pay the salary according to what you agreed on and make sure all tax duties, both on your side as on your staffs are met.

Is the 30% rule still applicable when I put my staff on Payroll?

If your staff member meets the specific requirements for the 30% ruling the fact that he, or she, works on the Payroll of A Job Well Done won't make a difference. We will be happy to advice you on the matter and apply for the ruling at the right department of the tax authorities.

Can you advise me about the salary I have to pay my Dutch staff?

We can advice you on the extent of the salary since there are minimum wages established for every work sector known in the Netherlands. It is always possible to pay above this minimum. Once you have agreed upon the gross amount you are going to pay we will inform you off the taxes you and your staff member are required to pay so there will be no unpleasant surprises afterwards.